سایت مهندسی معدن

 
مجتمع معدنی چادرملو ۷
نویسنده : MiningGroup - ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٥/٢۸
 

 

کانیهای موجود در ترکیب کانسار چادرملو

کانیهای اصلی معدن شامل هماتیت و مگنتیت بوده و آهن هیدراته و کربناته به مقدار اندک حضور دارند و کانیهای گانگ عبارتند از: آپاتیت، کوارتز، کربنات ها (کلسیت)، فلدسپات ها، کلریت، ندرتا ژیپس، انیدریت و بیوتیت. با توجه به ترکیب های شیمیایی دو گونه مدل معدنی قابل تشخیص است:

الف- مگنتیت، هماتیت.

ب- هماتیتی، مگنتیت.

 

مگنتیت، هماتیت به دو صورت دیده می شود: نخست، مگنتیت هایی که به صورت اجتماعی از دانه های منظم بوده و تجمعی از کانیهای آپاتیتی، کربناتی و گاه پیریتی در آنها مشهود است. دوم کانیهایی که از نوع مگنتیتی بوده و توسط هماتیتی جایگزین گردیده که غالبا شکل دروغین دارند. که گاه شکل رگه ها و دانه های غیر منظم دیده می شوند. در منطقه اکسیده، مگنتیت تبدیل به هماتیت ثانویه شده است (مارتیت) که غالبا به شکل رگه هایی در امتداد شکافها در مراحل اولیه قرار گرفته اند و تحت اکسیداسیون شدید، حالت تبدیل کامل مگنتیت به هماتیت صورت گرفته است.

هماتیت اولیه به شکل ورقه ای پوسته ای دارای بافت جریانی بوده، فضای خالی بین ذرات آنرا کوارتز، کربنات و آپاتیت پر کرده است. اندازه دانه های هماتیت 50 تا 110 میکرون است. به طور کلی آهنهای کانسار چادرملو تحت کانیهای اصلی به دو گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:

مگنتیت، هماتیت، کلسیت، آپاتیت، دولومیت و کوارتز. دوم کانیهای فرعی مرکب از پیریت، کلریت، اکتینولیت، تالک انیدریت، ژیپس گوئیتیت، ئیدروگوئیتیت. به دو گروه فوق گروه سومی اضافه می شود که مقدار آنها در قیاس با دیگر کانیها اندک است. نظیر: اسفن، روتیل، کالکوپیریت، تورمالین و پاترونایت و در نهایت می توان گفت سنگ آهن چادرملو به شکل های زیر مشاهده می شود:

1.                                                           سنگ آهن مگنتیتی

2.                                                           سنگ آهن مگنتیتی مارتیتی

3.                                                           سنگ آهن مگنتیتی آپاتیت دار

4.                                                           سنگ آهن مگنتیتی هماتیت دار

5.                                                           سنگ آهن هماتیت مگنتیت دار

6.                                                           سنگ آهن هماتیتی

7.                                                           سنگ آهن مگنتیت پیریت دار.

 

کانسار آهن چادرملو اکثرا از 5 نوع اول تشکیل شده است و در بین آنها سنگ آهن مگنتیت هماتیت دار بیشترین مقدار را شامل می شود.

 

 


 
comment نظرات ()
 
 
مجتمع معدنی چادرملو ۶
نویسنده : MiningGroup - ساعت ٦:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٥/٢٥
 

زمین شناسی کانسار آهن چادرملو

بر طبق مطالعات انجام شده و با توجه به نقشه های زمین شناسی موجود کانسار آهن چادرملو از دو توده شمالی و جنوبی تشکیل شده است. همچنین توده های پراکنده معدنی در ابعاد کوچکتر در شمال توده شمالی و جنوب شرقی توده جنوبی در نزدیکی کانسار قرار دارد.

توده شمالی که بزرگترین توده معدنی ست، حدود 80 درصد کل ذخیره را دربر می گیرد. ژرفای عمودی توده معدنی تا 410 متر و بزرگترین ژرفای حائل چاههای حفاری بالغ بر 490 متر می شود. این توده از سه توده تشکیل شده است که به صورت استوانه قائم به ضخامتی معادل حداقل 300 متر و حداکثر 410 متر قرار داشته و همچنین می توان پنداشت که توده معدنی دودکشی را در بخش شکاف حلقوی پیدا کرده است. توده جنوبی می تواند سنگ آهن از فشار گدازه ای تلقی شود و در قسمت شکاف حلقوی جریان یافته است. بررسی های آماری نشان می دهد که سنگ در برگیرنده مواد معدنی (ریولیت) دارای حداکثر 7% آهن بوده در حالیکه سنگ محتوی آهن حداکثر 61% آهن دارد. این پدیده مبین آن است که دو توده مذاب که قابلیت ترکیب شدن با یکدیگر را دارند از جهت جنبه های زمین شناسی به یکدیگر رسیده اند.

توده شمالی طولی معادل 900 متر و عرضی برابر 300 متر داشته است. شیب آن به سمت شرق و شمال شرق با زاویه 40 تا 60 درجه است و قسمت مرکزی توده شمالی را سنگهای درونگیر (آذرین) فراگرفته است.

در قسمت جنوبی توده آهکی مارنی دیده می شود که با توده معدنی کنتاکت دارد. توده معدنی به وسیله دایک های گرانیتی ریزدانه و دیوریت ریزدانه متحمل شکستگی شده و دایک های فوق با شیبی معادل 15 تا 45 درجه اغلب با شکستگی های کانسار تطابق دارند. ضخامت آنها بین 1 تا 20 متر در نوسان و تعدادشان در توده شمالی بیشتر از توده جنوبی ست.

توده جنوبی با فاصله نزدیک به 300-200 از مواد عاری از ماده معدنی از توده شمالی منفک شده است. مطالعه ریخت شناسی توده جنوبی نشان می دهد که طول و عرض توده به ترتیب 800 و  300 متر بوده و ژرفای آن کمتر از توده شمالی و حدود 150 متر است. شیب لایه سنگ معدنی در قسمت بیرون زده به طرف شرق و تحت زاویه 35 الی 40 درجه بوده و سپس به سمت غرب گرایش می یابد. در بخش غربی شیب سطح زمین به سمت غرب و سپس به سمت شرق متمایل می شود. این توده در قسمت جنوبی جابجایی زیادی را تحمل کرده است و ضخامت لایه آهن دار به طور ناگهانی کم و تدریجا ضخامت آن به سمت جنوب غربی کاهش می یابد.

در قسمت شمالی، توده شمالی احتمالا گسل بزرگ که جهت آن شرقی غربی بوده باعث جابجایی کانسار به طرف پایین و شرق کانسار شده است. در دشت شمالی به فاصله تقریبی 1 کیلومتر از کانسار وجود یک آنومالی در زیر زمین به وسیله مطالعات منیتومتری و گراویمتری مسجل شده است.

فرم و حجم توده های معدنی شمالی و جنوبی چادرملو با استفاده از برداشت های ژئوفیزیکی، زمین شناسی و عملیات حفاری مشخص و ذخایر آنها محاسبه گردیده است. کل ذخیره چادرملو بر اساس اکتشافات تفصیلی 1979 حدود 399 میلیون تن برآورد شده است.


 
comment نظرات ()
 
 
مجتمع معدنی چادرملو ۵
نویسنده : MiningGroup - ساعت ٦:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٥/٢۱
 

ادامه زمين شناسی منطقه چادرملو

سری شيستهای دگرگونی به رنگهای خاکستری تيره و خاکستری مايل به قهوه ای تظاهر می کنند که عمدتا در بخش های جنوب و جنوب شرقی کانسار از گسترش چشمگيری برخوردارند. شيست های مذکور دارای شيستوزيته بوده و به راحتی با ضربه چکش به صورت ورقه های کم و بيش نازک در می آيند. درون اين شيستها کانی های بيوتيتی و سرسيتس به وفور ديده می شوند. هم چنين می توان ناظر حضور کانی های گرونا و آفيبول بود.

مجموعه فوق با مجموعه ديوريتی در قسمت زيرين کنتاکت داشته و هيچ گونه پديده دگرگونی ناشی از تاثير تشکيلات مذکور که روی شيستها باشد، مشاهده نمی شود. کنتاکت بين دو مجموعه حالت تقريبا مستقيم دارد. سری شيستهای دگرگون شده احتمالا به اينفرا کامبرين مربوط است. شيب آنها به سمت جنوب با زاويه ۴۰ درجه است. سنگهای آذين نفوذی اکثرا متعلق به خانواده گابرو، ريوليت، ديوريت می باشند. اين خانواده زير لايه های شيست جايگزين و به صورت رخنمونهای مشخص و بزرگ در قسمتهای شرقی و غربی و مرکزی منطقه چادرملو پراکنده و از وسعت زيادی برخوردار می باشند.

توده گابرو ديوريتی را می توان به عنوان سنگ مادر کانسار آهن چادرملو به حساب آورد که تشکيلات فوق در زير کانسار گسترش داشته و توده معدنی در زير آن قرار گرفته است.

سنگهای فوق الذکر با چشم غير مسلح به رنگهای خاکستری تيره و سبز متمايل به خاکستری قابل رويت بوده و اندازه دانههای آنها متوسط و پورفيری است. کانی های تشکيل دهنده سنگ بيشتر از نوع پلاژيوکلاز آندزين و اکتينوليت می باشد. کانی های ثانويه مانند کوارتز، مگنتيت و پيريت نيز در داخل مجموعه وجود دارد. سنگهای گرانيتی پس از مجموعه سنگهای ديوريتی واجد اهميت هستند. اين سنگها به رنگهای صورتی روشن يا زرد مايل به قهوه ای ديده می شوند که گسترش بيشتری در قسمت غربی کانسار داشته اند و توده های ديوريتی را قطع کرده و بدين لحاظ احتمالا جوانترين سنگهای نفوذی منطقه به شمار می روند. از نظر زمين شنناسی چاههای حفاری شده در سنگهای گرانيتی اهميت زيادی دارند. توده گرانيتی در حفاری چاهها اغلب بعد از سنگهای ديوريتی در زير آهن مشاهده می شوند. از اين نظر در مواقع حفاری آنها را می توان به عنوان طبقه داخلی جهت پايان تشکيلات آهن دار به شمار آورد و اين موضوع را در کل منطقه تعميم داد.


 
comment نظرات ()
 
 
مجتمع معدنی چادرملو ۴
نویسنده : MiningGroup - ساعت ٥:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٥/٢٠
 

زمين شناسی منطقه چادرملو

سلسله کوههای جنوب و جنوب غربی منطقه چادرملو بلندترين نقاط کوهستانی آن ناحيه بوده و سنگهای متشکله آن از نوع گرانيت و گرانيت های دانه ريزند. سن اين کوهها را آلمانها همزمان گرانيت ناريگان حدس زده اند. ولی مطالعات انجام شده دقت سنی آنها را به زمان اينفرا کانبرين می رساند. قسمتهای شرقی سلسله کوههای گرانيتی مجاور کانسار آهن چادرملو را های دگرگونی از نوع شيست های گرونا دار فرا گرفته است. از آنجاييکه تا کنون هيچ گونه فسيلی از اين ناحيه به دست نيامده، درباره سن دقيق اين سنگها اظهار نظر نمی توان کرد.

سنگهای ميکرو گرانيتی تا نزديکی توده های معدنی گسترش دارند. در اين ناحيه سنگهای دگرگونی و آذرين توسط دايک های بازيک نظير آمفيبوليت ها قطع می شوند و به همين علت از سنگهای قطع شده جوانتر می باشند. به دليل فعاليت های تکتونيکی که نتيجه آن ايجاد گسل های زيادی ست کيفيت زمين شناسی منطقه بسيار پيچيده است. به همين دليل تشکيلات زمين شناسی منطقه سبب پيدايش سنگهای گوناگون و درهم شده است. بخش اعظم تشکيلات فوق را سنگهای آذرين نفوذی و نيمه ژرفا (ساب ولکانيک)‌می سازند. سنگهای عمده رويت شده در اين ناحيه عبارتند از: ديوريت، گابرو، دياباز، گرانيت پورفيری، کوارتز پورفيری،شيستهای دگرگون شده و آهکهای مارنی.

ادامه دارد ...


 
comment نظرات ()
 
 
مجتمع معدنی چادرملو۳
نویسنده : MiningGroup - ساعت ٦:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٥/۱٧
 

تصفيه خانه مجتمع معدنی چادرملو

اين تصفيه خانه از دو سوله مجزا که يکی شامل فيلتر های شنی (فيلتر هاوس)‌و ديگری شامل Stack های تصفيه آب، مدارهای کلرزنی و ... است تشکيل شده. آب مورد نياز مجتمع از ۱۰ حلقه چاه در دشت بهاباد تامين می شود که به وسيله لوله ای به قطر ۶۰۰ ميلی متر به تصفيه خانه وارد می شود و در مسير، پمپهايی قرار گرفته اند. در ابتدا آب وارد سوله بالايی شده و پس از عبور از شيرهای فشار شکن وارد فيلترهای شنی می شود. تعداد اين فيلترها ۳ عدد و هر يک به ظرفيت ۱۰۰۰۰ متر مکعب می باشد. در اين فيلتر ها با استفاده از شن و زغال آنتراسيت جدايش فيزيکی رخ داده و در صورتيکه مواد قابل جدايش داخل آب وجود داشته باشد با عبور آب از بين شن و زغال (جهت شفاف سازی) ته نشين می شود.

فيلترهای شنی

 به دليل رسوب مواد معمولا پس از هر ۱۰۰ هزار متر مکعب تصفيه آب، توسط پمپهای باد هر يک از اين فيلترها اصطلاحا Back Wash می شوند. بدين ترتيب که فشار باد در جهت عکس به داخل فيلتر دميده شده و گل و لای و رسوبات درشتر از فيلتر جدا و توسط خط خروج همراه آب دورريز از مخزن خارج می شوند. پس از اين مرحله آب به سوله دوم وارد شده و سپس وارد ميکروفيلتر ها می گردد. اجزای اصلی اين ميکرو فيلترها استوانه هايی هستند که توسط نخهايی پوشانده شده و داخل محفظه مخصوص خود قرار می گيرند. در هر محفظه حدود ۸۰ عدد از اين استوانه ها جای می گيرند. آب با فشار از بالا وارد شده وپس از عبور از اين ميکروفيلترها توسط پمپهايی به Stack های تصفيه آب وارد می شوند.

   

 مخازن ميکروفيلتر و ميکروفيلترها

در اين تصفيه خانه ۲ خط تصفيه صنعتی شامل ۳۲ Stack و همچنين ۴ خط تصفيه آب آشاميدنی شامل ۳۲ stack (جمعا ۶۴ Stack) قرار دارد. هر Stack دارای دو ورودی به نامهای x و y است که در هر ۱۵ دقيقه هر يک از ورودی ها تغيير می کند. در داخل اين مخازن که با جريان برق DC کار می کنند يک کاتد و يک آند تعبيه شده است و بين آنها تعداد ۵۰۰ صفحه فيلتری که دارای مجرای عبور آب می باشند و با Spacer جدا شده اند، قرار گرفته است.

     البته در مجاورت کاتد و آند اين صفحات ضخيم تر می باشند و به ازای ۱۱ ساعت کارکرد ۴۵ دقيقه آنيون و کاتيون شستشو داده می شوند. آنيون ها و کاتيون هايی که منجر به ايجاد سختی آب می باشند، هنگام ورود آب به اين مخازن، جذب قطب های ناهمنام شده و رسوب می کنند. هر ۱۵ دقيقه يک بار، آنيون و کاتيون تغيير می کنند تا رسوبات تنها در يک جهت تشکيل نشوند. آب پس از تصفيه وارد دو مخزن ۲۰۰۰ متر مکعبی آب آشاميدنی يا دو مخزن ده هزار متر مکعبی آب صنعتی موجود در کنار تصفيه خانه شده و از آنجا به کارخانه و مجتمع فرستاده می شوند.

 

 STACK از دو نمای مختلف 

مدار کلرزنی:

برای تصفيه آب آشاميدنی مدار کلرزنی در حين کار Stackها فعال شده و مقداری کلر به صورت محلول در آب وارد مدار می شود. اين مقدار برابر يک بشکه ۵۰ کيلويی در هر هفته می باشد. البته مقدار کلر مصرفی با کاهش يا افزايش دما، کم يا زياد می شود.

اتاق اسيد زنی :

يکی از مراحل عملياتی در تصفيه خانه، عمليات اسيدزنی است که به دليل وجود املاح فراوان در آب انجام می گيرد. به اين صورت که مقداری اسيد با رقت کنترل شده به آب شور اضافه می شود تا رسوبگذاری در Stack ها کاهش يابد.


 
comment نظرات ()
 
 
مجتمع معدنی چادرملو ۲
نویسنده : MiningGroup - ساعت ٥:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٥/۱٥
 

راههای ارتباطی معدن

کانسار چادرملو از طریق یک راه فرعی به طول ۴۱ کیلومتر در نزدیکی ساغند به جاده یزد- طبس- مشهد متصل می گردد. در حال حاضر یک جاده شوسه به طول تقریبا ۶۵ کیلومتر کانسار چادرملو را به معدن چغارت و شهرستان بافق متصل مینماید. همچنین جاده دیگری که بخش زیادی از آن آسفالت شده است، در جهت جنوب شرقی کانسار را به بهاباد که محل تامين آب مورد نياز معدن می باشد مرتبط می سازد.

نزديکترين ايستگاه داير راه آهن، ايستگاه چغارت است که به منظور حمل سنگ آهن به کارخانه ذوب آهن اصفهان احداث و در فاصله تقريبا ۱۳ کيلومتری ايستگاه اصلی بافق قرار دارد و به منظور ارتباط ريلی معدن چادرملو با مجتمع فولاد مبارکه يک خط راه آهن به طول تقريبا ۱۹۸ کيلومتر که معدن چادرملو را به راه آهن يزد- اصفهان و نهايتا به مجتمع فولاد مبارکه متصل خواهد ساخت، احداث شده است.

چگونگی تامين آب مصرفی معدن

همانطور که می دانيم برای هر نوع فعاليت اعم از صنعتی يا معدنی آب مخصوصا برای فعاليت های معدنی که معمولا دور از شهر می باشند، يک مسئله مهم و اساسی ست. در همين راستا در سال ۵۶-۱۳۵۴ شرکت سنگ آهن مرکزی ايران با کمک کارشناسان شوروی سابق برآورد ذخيره آب با ظرفيت آب دهی حدود ۲۵۰ متر در ثانيه و املاح ۲ گرم در ليتر از دره بهاباد را انجام دادند.

آب مورد نياز معدن به ميزان ۶۰۰ متر مکعب در ساعت توسط تاسيسات عظيم آب رسانی مجتمع که شامل ۷۰ کيلومتر خط آب رسانی از بهاباد به چادرملو به قطر ۶۰۰ ميليمتر در يک تصفيه خانه در معدن تامين می گردد که اين تصفيه خانه املاح آب را به ۷/۰ گرم در ليتر تقليل می دهد.


 
comment نظرات ()
 
 
تلاشي ديگر ...
نویسنده : MiningGroup - ساعت ٩:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٥/۱۳
 

سلام دوستان عزيز. مصاحبه با آقاي سعيدي،  رتبه دوم كنكور كارشناسي رشد را با كمي تاخير تقديمتان مي نماييم.  

·         لطفا خودتون رو برای خوانندگان ما معرفی کنید.

اینجانب مهدی سعیدی متولد سال 1363 شهر قم که تحصیلات ابتدایی خود را در دبستان قدس ودوران راهنمایی را در مدرسه ثامن الحجج وبعد از آن دبیرستان و پیش دانشگاهی را در دبیرستان هدایتی قم گذراندم واکنون مشغول به تحصیل درمقطع کارشناسی مهندسی معدن گرایش استخراج دانشگاه کاشان می باشم. 

  • وقتی این خبر رو شنیدید، چه احساسی بهتون دست داد و آیا اصلا انتظار این رتبه رو داشتید ؟

 به طبع خوشحال شدم حالی که به آدم در این مواقع دست می دهد قابل وصف نیست و انسان تا خودش در آن موقعیت  قرار نگیرد آن را درک نمی کند . خب بعد از آزمون و محاسبه درصد های خودم تا حدودی این رتبه را حدس می زدم ولی بعد از اینکه از درصد بقیه بچه ها با خبر شدم رتبه خودم را بین 1 تا 50 تخمین می زدم. 

  • از چه موقع تلاش برای موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد رو شروع کردین ؟ برنامه ریزی خاصی برای درس خوندن داشتین و کلا روزی چند ساعت درس می خوندین ؟

 من از اوایل سال تحصیلی یعنی از آغاز مهر برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد شروع به درس خواندن کردم. 

 در مورد برنامه ریزی باید بگویم که به نظر بنده نتیجه مطلوب انسان در هر کاری بدون برنامه ریزی برآورده نخواهد شد لذا من از همان ابتدا با یک برنامه ریزی مناسب درس خواندن را شروع کردم ودرهر روز به طور میانگین 5 تا 6 ساعت درس میخواندم . 

  • در کنار درس خوندن به فعالیت های دیگری هم می پرداختید ؟

در کنار درس خواندن بیشتر وقتم را به دیدن تلویزیون به خصوص فوتبال و تفریح با دوستان می گذراندم.  

  • همونطور که می دونید این رشته در دانشگاه کاشان نوپاست. امکانات دانشگاه رو برای این رشته چطور ارزیابی می کنید؟

تجهیزات این دانشگاه در سطح دانشگاههای بزرگ نیست  ولی باید از زحمات بسیار زیاد اساتید گروه در جهت ارتقا تجهیزات دراین سالها تشکر فراوان نمود چون در همین چند سال تجهیزات آزمایشگاهی این رشته در دانشگاه پیشرفت زیادی نموده که آماده کردن آزمایشگاه کانه آرایی وسنگ شناسی وآزمایشگاه XRD از آن جمله می باشند.  

  • دانشگاه تا چه حد در موفقیت شما سهیم بوده و اینکه به عنوان یک دانشجوی موفق از مسئولین دانشگاه، دانشکده مهندسی و گروه معدن چه انتظاراتی دارید ؟

در پشت این  موفقیت به نظرمن مجموعه ای به نام دانشگاه قرار دارد که در راس این مجموعه اساتید دلسوز گروه میباشند خوب انتظار من مثل تمام دانشجویان معدن دانشگاه کاشان از مسولین دانشگاه ودانشکده مهندسی توجه بیشتر به این رشته میباشد.  

  • با توجه به وضعيت كنوني و آينده معدن و مهندسي معدن در كشور , در كدام گرايش علاقه مند به ادامه تحصيل هستيد ؟

با توجه به رشداقتصادی کشور ونیاز هر چه بیشتر به مواد معدنی ومحصولات معدنی می توان آینده خوبی را برای این رشته پیش بینی کرد واما در مورد گرایش مورد نظرم برای تحصیلات تکمیلی باید بگویم که علاقه زیادی به مکانیک سنگ دارم و اولین انتخابم این گرایش بوده است.  

  • آيا از تحصيل در دانشگاه كاشان راضي هستيد ؟

به علت نو پا بودن رشته در اوایل با مشکلاتی روبه رو بودم ولی در کل از تحصیل در این دانشگاه رضایت کامل دارم زیرا درراه رسیدن من به هدفم بسیار موثر بوده است.  

  • نظرتون در مورد ايجاد دوره هاي كارشناسي ارشد مهندسي معدن در دانشگاه كاشان چيه؟

هنوز امکانات و تعداد اعضاء هیئت علمی دانشگاه برای ایجاد دوره تحصیلات تکمیلی در این دانشگاه کافی نمی باشد اما امید است که در سالهای آینده با تلاش اساتید گروه در جهت رفع کمبود ها به این مهم نائل گردیم.  

  • براي ديگر دانشجويان مهندسي معدن چه توصيه اي داريد؟

از تمام دانشجویان خوب رشته معدن دانشگاه کاشان تقاضا میکنم که با درس خواندن و انجام فعالیت های جانبی برای خود ورشته در دانشگاه و کل کشور ایجاد اعتبار نمایند.  

  • و در آخر ناگفته اي اگر مانده ...

از تمام اساتید عزیزم جناب آقای دکتر عبداله زاده وآقای دکتر فرزانگان وجناب آقای مهندس نوریان وآقای مهندس رفاهی و آقای مهندس بنی طباء کمال تشکر و قدر دانی را می نمایم که در تمام مراحل تحصیل یار و پشتیبان من بوده اندو امیدوارم روزی قادر به جبران زحمات بی شائبه ایشان باشم.  

در انتها از دوستان عزیزم آقایان فرزانه کندری ، رحیمی ، توکلی و آقای رضا ضیغمی که مشوق و راهنمای بنده بوده اند کمال تشکر را دارم.

ما نيز براي آقاي سعيدي آرزوي موفقيت هر چه بيشتر داريم.

 


 
comment نظرات ()
 
 
مجتمع معدنی چادرملو ۱
نویسنده : MiningGroup - ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٥/۱٢
 

با سلام به دوستان عزیز و محترم. از این به بعد یادداشتهای ما را از مجتمع معدنی چادرملو دریافت می کنید. بر خود لازم می دانیم که از تمامی دست اندرکاران محترم چادرملو که این امکان را برای ما فراهم نمودند تشکر و قدردانی نمائیم. در این مدت سعی می کنیم تا یادداشتهای ارسال شده در مورد آشنایی با معدن و کارخانه چادرملو باشد.

نماد مجتمع چادرملو

موقعیت طبیعی و جغرافیایی معدن

معدن سنگ آهن چادر ملو در فاصله ۱۸۰ کیلومتری شمال شرقی شهرستان یزد و در ۶۵ کیلومتری شمال شهرستان بافق در منطقه آهن خیز بافق ساغند قرار دارد. این معدن دارای مختصات طول جغرافیایی ۳۰/۵۵ و عرض جغرافیایی ۱۷/۳۲ می باشد که در ارتفاع ۱۴۵۰ متری از سطح دریا واقع شده است. همچنین این معدن در فاصله ۵۵۰ کیلومتری از کارخانه ذوب آهن اصفهان قرار گرفته است.

کانسار آهن چادرملو در دامنه شرقی رشته کوههایی که در امتداد شمال غرب به جنوب شرقی بلوک بافق قرار دارد واقع شده است و از سمت شمال به دشت صاف و شنزار کویر ساغند و از سمت شمال شرق به کویر نمک منتهی می شود و در غرب این رشته کوهها کویر بافق و در شرق آن دشت بهاباد که نسبتا پرآب می باشد قرار گرفته است.

معدن چادرملو به علت قرار گرفتن در حاشیه کویر مرکزی ایران دارای آب و هوای خشک کویری که در تابستان ها به شدت گرم و در زمستانها سرد می باشد حداکثر درجه حرارت در تابستان حدود ۴۵+ و حد اقل درجه حرارت در زمستان به ۱۰- درجه سانتیگراد می رسد.

میزان بارش سالیانه حداکثر ۱۱۰ میلیمتر و میزان رطوبت حداقل ۱۲٪ و (متوسط درجه حرارت اندازه گیری شده کل منطقه به ایستگاه هواشناسی بافق ۸/۲۰ درجه سانتیگراد می باشد) حداکثر ۶۰٪گزارش شده است. بارندگی های این منطقه معمولا سیل آسا بوده و تقریبا نیمی از بارندگی سالیانه در طول مدت کوتاهتر از ۲۴ ساعت باریده و جریان های سیلابی منطقه را به وجود می آورد.

میزان تبخیر سالیانه در منطقه ۴۳۷۸ میلیمتر اندازه گیری شده است. جهت وزش باد در طول سال متفاوت است ولی غالب بادها با سرعت زیاد در جهات شمال غربی به جنوب شرقی و جنوب شرقی به شمال غربی می باشد. حداکثر سرعت اندازه گیری شده در منطقه طبق گزارش هواشناسی یزد ۱۲۰ کیلومتر در ساعت و حداکثر سرعت اندازه گیری شده در محل استقرار معدن (مجتمع)‌۹۰ کیلومتر در ساعت گزارش شده است. منطقه از لحاظ پوشش گیاهی فقیر بوده و در پاره ای از نقاط گیاهان مقاوم از قبیل گز و غیره می باشد. لازم به ذکر است که این مقدار تبخیر سالیانه برای منطقه زیاد بوده و حدودا ۴۰ برابر میزان نزولات جوی می باشد.


 
comment نظرات ()
 
 
معدن سنگ ساختمانی
نویسنده : MiningGroup - ساعت ٩:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٥/۱
 

سلام به دوستان عزیز. این بار مطالبی درباره یکی از معادن سنگ ساختمانی براتون آماده کردیم که امیدواریم خوشتون بیاد. منتظر نظرات سازنده شما هستیم .

معدن حمزاوه غربي يك در ۱۲۰ كيلومتري شمال شرق اصفهان واقع شده و نزديكترين روستا به آن جوشقان كاموست . در طول جغرافيايي ۵۱ درجه و ۱۶دقيقه و عرض جغرافيايي ۳۳درجه و ۳۴دقيقه قرار دارد و با شمال جغرافيايي ، زاويه ۱۷ درجه مي سازد . مختصات به UTM آن نيز داراي طول ۵۲۴۷۵۰ و عرض ۳۷۱۴۱۴۲ مي باشد . نوع معدن ، خصوصي است و بهره بردار حقوقي آن شركت تعاوني حمزاوه سنگ است . آهك آن مربوط به دوران كرتاسه و سنگ هاي آذرآواري به دوران سوم بخصوص ائوسن تعلق دارد . ژنز آن دگرگوني، فرمول شيميايي آن caco3 و درجه خلوص ماده معدني ۲/۵۲% مي باشد. جنس سنگ ميزبان آهك و مارن ، و سن آن اليگوميوسن است . ناحيه از نظروضعيت لرزه خيزي فعال و هم چنين وجود يك گسل فرعي در منطقه به اثبات رسيده است . معدن حدود ۲۰ سال پيش به صورت سنتي توسط فردي به نام مرتضي حبيب اللهيان كشف شده و سپس طي يك مزايده به شركت حمزاوه غربي يك واگذار شده است . سرمايه گذاري اوليه حدود يك ميليارد و دويست ميليون تومان بوده ، حدود ۶ سال است كه معدن فعال و در حال بهره برداري است . مدت زمان برگشت سرمايه نيز حدود ۴سال بوده است . نوع ماده معدني آن ، رز مرمريت گلبهي است كه شكل توده اي دارد و هم اكنون ۱۵ نفر در اين معدن مشغول به كار هستند .

هر پلكان معدن حاوي ۳۰%  باطله است و ۶۰ تا ۷۰%  آن را قواره سنگي تشكيل مي دهد. باطله برداري معدن به صورت كامل انجام گرفته و خوشبختانه مشكلي در رابطه با باطله برداري وجود ندارد. در حال حاضر ، معدن شامل سه سينه كار است كه طول سينه كار اول ۷۰ متر و عرض آن ۲۰ متر است. سينه كار دوم ، طولي برابر با ۹۰ متر و عرض ۳۵ متر دارد و ارتفاع آن در حدود ۷ متر است. سينه كار سوم نيز كه به تازگي شروع به كار كرده است طول ۱۱۰متر ،عرض ۱۶متر و ارتفاع ۶متر دارد .

روش استخراج سنگ مرمريت اين معدن با استفاده از سيم برش مي باشد كه تعداد سه عدد سيم برش و دو عدد راسول به اين منظور در معدن وجود دارد. توسط راسول چال هايي براي قرار دادن سيم برش در سنگ ايجاد شده، سپس سيم برش در آن چال ها قرار گرفته و عمليات استخراج انجام مي شود. سرعت خطي سيم برش اغلب بين ۳۰ تا ۴۰ متر در ثانيه ، توليد متوسط آنها بين ۸8 تا ۱۲ متر مربع در ساعت و حداكثر توليد آنها بين 13 تا 15 متر مربع در ساعت متغير است . طول عمر متوسط سيم هاي الماسه نيز بسيار متغير و در حدود ۲۰ الي ۵۰ متر مربع بر متر است . حاصل اين عمليات ، بلوك هاي U شكلي از مرمريت است كه اغلب صورتي يا پرتقالي رنگ است . علاوه بر سيم برش و راسول ، معدن مجهز به يك دستگاه ژنراتور kW ۳۵۰ و يك عدد جك پشت سنگ است . علاوه بر اين يك عدد بولدوزر چرخ مثلثي كاترپيلار ، يك عدد لدر ۹۵۰ زنجيري كاترپيلار ، و يك كمپرسور باد  m3 ۲۵ در معدن يافت مي شود . ذخيره احتمالي معدن را حدود ۲۷۲۰ هزار تن و ذخيره قطعي را تقريبا ۱۳۶۰هزار تن تخمين زده و در مورد هزينه عملياتي اين ميزان را در حدود ده هزار تومان در هر تن برآورد کرده اند. هم چنين ميزان درآمد ساليانه ۳۰۰ ميليون تومان و ميزان ذخيره برداشت شده ساليانه ۱۵ هزار تن می باشد . قيمت فروش ماده خام آن ۱۶ هزار تومان بوده و عمر معدن با توجه به ذخيره و استخراج ساليانه آن بيشتر از ۲۵ سال تخمين زده مي شود .

مصرف كننده هاي عمده رز مرمريت حمزاوه غربي يك ، سنگ بري هاي اصفهان و تهران و هم چنين ميكاشيست كاشان هستند.  و نكته قابل توجه اين كه حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد آن به كشور ژاپن صادر مي شود . مصارف عمده آن ، سنگ نما و تزئينات است .

برای کسب سایر اطلاعات درباره این معدن می توانید به سایت اینترنتی www.ngdir.ir

مراجعه کنید.

 


 
comment نظرات ()