سایت مهندسی معدن

 
آشنایی با نرم افزار NGOTC
نویسنده : MiningGroup - ساعت ۱:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۱٠
 

یک مدار آسیاکنی صنعتی متشکل از واحدهای آسیاکنی و طبقه بندی است که طبق نظم خاصی چیده شده اند. مدلسازی ریاضی آسیاهای گلوله ای و هیدروسیکلون ها، امکان مطالعه و بررسی مدارهای آسیای گلوله ای را در شرایط عملیاتی و چیدمان های مختلف که تأثیر مهمی بر عملکرد آسیاکنی دارند، فراهم می آورد. برای مثال، استفاده از طبقه بندی در دو مرحله به جای یک مرحله، منجر به افزایش کارایی عملیات به دلیل کاهش مصرف انرژی و کاهش بیش آسیاکنی می شود. همچنین متغیرهای عملیاتی مانند نرخ خوراک تازه، بار در گردش و دانسیته پالپ فاکتورهای مهم حاکم بر عملکرد بهینه مدارهای آسیاکنی هستند و می توان با مدلسازی عملیات و شبیه سازی مدار، به مطالعه آنها پرداخت.

در مدلسازی و بهینه سازی ریاضی مدارهای آسیاکنی، تعیین سه پارامتر اساسی زیر ضروری است:

1. زمان ماند

2. تابع انتخاب

3. تابع شکست

 بهینه سازی خارج از خط مدارهای آسیاکنی نیازمند استفاده از برنامه های کامپیوتری خاص در هر مرحله از فرآیند بهینه سازی است. برای مثال، این برنامه ها شامل برنامه های محاسبات موازنه جرم یا تخمین پارامترهای مدل های مختلف می باشند. نرم افزار  Numerical Grinding Optimization Tools یا به طور خلاصه NGOTC نرم افزاری است که به زبان C توسط آقای دکتر فرزانگان به عنوان قسمتی از تز دکترا در دانشگاه مکگیل کانادا نوشته شده است و برخی از پارامترهای لازم برای شبیه سازی و بهینه سازی مدار آسیای گلوله ای را فراهم می آورد. این برنامه شامل تخمین تابع انتخاب مدار پیوسته آسیاهای گلوله ای تر، بزرگ مقیاس کردن تابع انتخاب تخمین زده شده براساس اندازه گلوله و شرایط بهینه سازی شده آسیاهای گلوله ای پیوسته تر می باشد.

NGOTC به طور گسترده برای آنالیز، مدلسازی و بهینه سازی عملیات آسیاکنی قابل استفاده است. دقت اندازه گیری توزیع اندازه ذرات و سایر پیش بینی هایی که توسط یک شبیه ساز آسیای گلوله ای حاصل می شود، به میزان زیادی به دقت یا کیفیت تخمین پارامترهای مورد استفاده برای کالیبراسیون مدل های ریاضی واحد مورد نظر بستگی دارد. بنابراین تعیین تابع انتخاب یک آسیای صنعتی تا جایی که ممکن است، به منظور دستیابی به نتایج شبیه سازی قابل اطمینان باید با دقت صورت گیرد.

نتایج به دست آمده از این نرم افزار برای سایر اهداف، از قبیل به مقیاس کردن تابع انتخاب حاصل از نتایج آزمایشگاهی یا شبیه سازی و بهینه سازی مدارهای آسیاکنی گلوله ای قابل استفاده است. از نتایج حاصل از این نرم افزار در شبیه سازی و بهینه سازی آسیاهای گلوله ای توسط نرم افزار BMCS نیز استفاده می شود.

برای تهیه نرم افزار و دریافت اطلاعات بیشتر به وب سایت رسمی

 شرکت فرآیند کاوان پارس

 مراجعه فرمایید.


 
comment نظرات ()