بهینه سازی عملکرد هیدروسیکلون اولیه کارخانه ...

بهینه سازی عملکرد هیدروسیکلون اولیه کارخانه فسفات اسفوردی با روش شبیه­ سازی و جستجوی ژنتیک زینب سادات میرزایی، اکبر فرزانگان   چکیده هیدروسیکلون یکی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 98 بازدید
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
1 پست
بهمن 88
2 پست
آبان 88
2 پست
شهریور 88
1 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
7 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
4 پست
مهر 87
4 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
4 پست
دی 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
بهمن 85
1 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
7 پست
مرداد 85
9 پست
خرداد 85
1 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
2 پست
دی 83
2 پست
آذر 83
3 پست
آبان 83
5 پست
مهر 83
7 پست
سرب_و_روی
1 پست
bmcs
4 پست
سنگ_آهن
1 پست
هماتیت
1 پست
مگنتیت
1 پست
ثقلی
1 پست
isa_mill
1 پست
مس
1 پست
ngotc
3 پست
بورس
1 پست
t10
1 پست
spi
2 پست
bond_ball_mill
1 پست
bond_work_index
1 پست
bond_rod_mill
1 پست
ٍسالا
1 پست
ُsala
1 پست
سنگ_شکنی
1 پست
باربری
1 پست
بارگیری
1 پست
آتشباری
1 پست
حفاری
1 پست
dmh
1 پست
استخراج
1 پست
رنگدانه
1 پست
پیگمان
1 پست
flac
1 پست
ball_mill
1 پست
rod_mill
1 پست
bfds
1 پست
ترکیه
1 پست
imps
1 پست
نمک
1 پست