مجتمع معدنی چادرملو۳

تصفيه خانه مجتمع معدنی چادرملو

اين تصفيه خانه از دو سوله مجزا که يکی شامل فيلتر های شنی (فيلتر هاوس)‌و ديگری شامل Stack های تصفيه آب، مدارهای کلرزنی و ... است تشکيل شده. آب مورد نياز مجتمع از ۱۰ حلقه چاه در دشت بهاباد تامين می شود که به وسيله لوله ای به قطر ۶۰۰ ميلی متر به تصفيه خانه وارد می شود و در مسير، پمپهايی قرار گرفته اند. در ابتدا آب وارد سوله بالايی شده و پس از عبور از شيرهای فشار شکن وارد فيلترهای شنی می شود. تعداد اين فيلترها ۳ عدد و هر يک به ظرفيت ۱۰۰۰۰ متر مکعب می باشد. در اين فيلتر ها با استفاده از شن و زغال آنتراسيت جدايش فيزيکی رخ داده و در صورتيکه مواد قابل جدايش داخل آب وجود داشته باشد با عبور آب از بين شن و زغال (جهت شفاف سازی) ته نشين می شود.

فيلترهای شنی

 به دليل رسوب مواد معمولا پس از هر ۱۰۰ هزار متر مکعب تصفيه آب، توسط پمپهای باد هر يک از اين فيلترها اصطلاحا Back Wash می شوند. بدين ترتيب که فشار باد در جهت عکس به داخل فيلتر دميده شده و گل و لای و رسوبات درشتر از فيلتر جدا و توسط خط خروج همراه آب دورريز از مخزن خارج می شوند. پس از اين مرحله آب به سوله دوم وارد شده و سپس وارد ميکروفيلتر ها می گردد. اجزای اصلی اين ميکرو فيلترها استوانه هايی هستند که توسط نخهايی پوشانده شده و داخل محفظه مخصوص خود قرار می گيرند. در هر محفظه حدود ۸۰ عدد از اين استوانه ها جای می گيرند. آب با فشار از بالا وارد شده وپس از عبور از اين ميکروفيلترها توسط پمپهايی به Stack های تصفيه آب وارد می شوند.

   

 مخازن ميکروفيلتر و ميکروفيلترها

در اين تصفيه خانه ۲ خط تصفيه صنعتی شامل ۳۲ Stack و همچنين ۴ خط تصفيه آب آشاميدنی شامل ۳۲ stack (جمعا ۶۴ Stack) قرار دارد. هر Stack دارای دو ورودی به نامهای x و y است که در هر ۱۵ دقيقه هر يک از ورودی ها تغيير می کند. در داخل اين مخازن که با جريان برق DC کار می کنند يک کاتد و يک آند تعبيه شده است و بين آنها تعداد ۵۰۰ صفحه فيلتری که دارای مجرای عبور آب می باشند و با Spacer جدا شده اند، قرار گرفته است.

     البته در مجاورت کاتد و آند اين صفحات ضخيم تر می باشند و به ازای ۱۱ ساعت کارکرد ۴۵ دقيقه آنيون و کاتيون شستشو داده می شوند. آنيون ها و کاتيون هايی که منجر به ايجاد سختی آب می باشند، هنگام ورود آب به اين مخازن، جذب قطب های ناهمنام شده و رسوب می کنند. هر ۱۵ دقيقه يک بار، آنيون و کاتيون تغيير می کنند تا رسوبات تنها در يک جهت تشکيل نشوند. آب پس از تصفيه وارد دو مخزن ۲۰۰۰ متر مکعبی آب آشاميدنی يا دو مخزن ده هزار متر مکعبی آب صنعتی موجود در کنار تصفيه خانه شده و از آنجا به کارخانه و مجتمع فرستاده می شوند.

 

 STACK از دو نمای مختلف 

مدار کلرزنی:

برای تصفيه آب آشاميدنی مدار کلرزنی در حين کار Stackها فعال شده و مقداری کلر به صورت محلول در آب وارد مدار می شود. اين مقدار برابر يک بشکه ۵۰ کيلويی در هر هفته می باشد. البته مقدار کلر مصرفی با کاهش يا افزايش دما، کم يا زياد می شود.

اتاق اسيد زنی :

يکی از مراحل عملياتی در تصفيه خانه، عمليات اسيدزنی است که به دليل وجود املاح فراوان در آب انجام می گيرد. به اين صورت که مقداری اسيد با رقت کنترل شده به آب شور اضافه می شود تا رسوبگذاری در Stack ها کاهش يابد.

/ 3 نظر / 25 بازدید
وليان

اين stack چيه دقيقا ؟

امير

از عکسهای قشنگتون ممنون. موفق باشيد.

مهندس معدن

عکسا رو دریابید هیچ کدوم از عکسا رو نشون نمیده