مجتمع معدنی چادرملو ۸

طرح استخراج معدن

در عمليات استخراج معدن تهيه خوراک با کيفيت ثابت در دوره طولانی برای کارخانه فرآوری دارای اهميت به سزايی می باشد و تغييرات کيفی بدون برنامه در خوراک کارخانه باعث تغييرات غيرقابل پيش بينی در بازيابی می گردد.

بر همين اساس لازم بوده است که در ابتدای عمليات معدنکاری بخشی از سنگ های اکسيد و فوق العاده اکسيد از قسمت فوقانی برداشته و ذخيره گردد تا در آينده با سنگ های غير اکسيد بخش تحتانی معدن مخلوط گرديده و استفاده شود.

طرح استخراج موجود به منظور توليد ۱/۵ ميليون تن کنسانتره آهن در يک دوره ۶ ساله مشخص می نمايد که با طراحی انجام شده معادل ۲۱۳ ميليون تن سنگ آهن به همراه ۲۱۵ ميليون تن باطله استخراج خواهد گرديد.

کل ذخيره قابل استحصال در معدن چادرملو در طول عمر معدن معادل ۶۲/۲۹۶ ميليون تن سنگ آهن به همراه ۵۸/۲۸۱ ميليون تن باطله می باشد که نسبت باطله به ماده معدنی معادل ۱/۱ خواهد بود. متوسط کيفيت آن عبارتست از: ۵۵/۵۷٪ آهن و ۹۳/۰٪ فسفر و ۱۴/۰٪ گوگرد و با افزايش عمق معدن از ارتفاع ۱۶۷۵ تا ۱۱۵۰ متر مقدار فسفر افزايش و کيفيفت سنگ به حالت غير اکسيدFe/FeO<4 ميل می نمايد.

در بخش های عميق معدن با توجه به اينکه سنگ به حالت غير اکسيد ميل می نمايد موادی که برای توليد کنسانتره آهن به بخش فلوتاسيون Fe انتقال می يابد کاهش خواهد يافت و در نتيجه می توان از تجهيزات اضافی نظير سلول های فلوتاسيون Fe برای افزايش کيفيت و کميت کنسانتره آپاتيتی استفاده نمود.

مشخصات پيت معدن به شرح زير است:‌

زاويه شيب کلی پيت:‌۵۰ تا ۵۵ درجه

زاويه شيب پله:‌۵/۶۹ درجه

عرض پله ايمنی: ۱۰ متر

حداقل عرض پله برای استخراج: ۷۵ متر

ارتفاع پله: ۱۵ متر

فاصله پله های ايمنی: ۳۰ متر

عرض جاده: ۲۵ متر

شيب رمپ متوسط:‌ ۸ درصد

شيب رمپ حداکثر: ۱۲ درصد

نسبت باطله برداری: ۱/۱

/ 2 نظر / 134 بازدید

با تشکر از شما باور نمی کردم شما اين قدر کامل از معدن چادرملو بنويسيد. اما يک خواهش درباره نرم افزارهای سنجش از راه دور بنویسید.