مواد امتحانی و ضرایب رشته مهندسی نفت

یکی از دوستان مواد امتحانی و ضرایب رشته مهندسی نفت رو خواسته بود. از ایشون به خاطر تأخیری که ایجاد شده عذرخواهی می کنیم.

این جدول که بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش، منتشر شده در پیک سنجش در تاریخ 13 مهرماهه، اطلاعات لازم رو می تونه در اختیار بذاره.

 

گرایش ها

ملاحظات

مواد امتحانی

ضرایب

1-       اکتشافات نفت

2-       مهندسی حفاری و بهره برداری نفت

3-       مهندسی مخازن هیدروکربوری

دروس مشترک گرایش ها

1- زبان عمومی و تخصصی

2

2- ریاضی (ریاضی عمومی 1 و2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)

2

3- دروس زمین شناسی (زمین شناسی عمومی، زمین شناسی ساختمانی، زمین شناسی نفت)

2

1- دروس تخصصی گرایش اکتشاف نفت

4- ژئوفیزیک و ژئوشیمی آلی

3

5- پتروفیزیک و چاه نگاری

3

6- دروس مهندسی نفت (مخزن، حفاری، بهره برداری)

3

7- زمین شناسی تخصصی ( زمین شناسی تحت الارضی، سنگ شناسی رسوبی، زمین شناسی نفت ایران)

3

2- دروس تخصصی گرایش مهندسی حفاری و بهره برداری نفت

8- خواص سنگ و خواص سیال

3

9- چاه آزمایی و نمونه گیری از چاه

3

10- مهندسی حفاری (مهندسی حفاری 1 و 2، سیمان حفاری و گل حفاری)

3

11- مهندسی مخزن و بهره برداری (مخزن، بهره برداری، مکانیک سیالات دوفازی)

3

3- دروس تخصصی گرایش مهندسی مخازن هیدروکربوری

12- خواص سنگ و خواص سیال

3

13- چاه آزمایی و نمونه گیری از چاه

3

/ 1 نظر / 60 بازدید