مجتمع معدنی چادرملو ۷

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

کانیهای موجود در ترکیب کانسار چادرملو

کانیهای اصلی معدن شامل هماتیت و مگنتیت بوده و آهن هیدراته و کربناته به مقدار اندک حضور دارند و کانیهای گانگ عبارتند از: آپاتیت، کوارتز، کربنات ها (کلسیت)، فلدسپات ها، کلریت، ندرتا ژیپس، انیدریت و بیوتیت. با توجه به ترکیب های شیمیایی دو گونه مدل معدنی قابل تشخیص است:

الف- مگنتیت، هماتیت.

ب- هماتیتی، مگنتیت.

 

مگنتیت، هماتیت به دو صورت دیده می شود: نخست، مگنتیت هایی که به صورت اجتماعی از دانه های منظم بوده و تجمعی از کانیهای آپاتیتی، کربناتی و گاه پیریتی در آنها مشهود است. دوم کانیهایی که از نوع مگنتیتی بوده و توسط هماتیتی جایگزین گردیده که غالبا شکل دروغین دارند. که گاه شکل رگه ها و دانه های غیر منظم دیده می شوند. در منطقه اکسیده، مگنتیت تبدیل به هماتیت ثانویه شده است (مارتیت) که غالبا به شکل رگه هایی در امتداد شکافها در مراحل اولیه قرار گرفته اند و تحت اکسیداسیون شدید، حالت تبدیل کامل مگنتیت به هماتیت صورت گرفته است.

هماتیت اولیه به شکل ورقه ای پوسته ای دارای بافت جریانی بوده، فضای خالی بین ذرات آنرا کوارتز، کربنات و آپاتیت پر کرده است. اندازه دانه های هماتیت 50 تا 110 میکرون است. به طور کلی آهنهای کانسار چادرملو تحت کانیهای اصلی به دو گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:

مگنتیت، هماتیت، کلسیت، آپاتیت، دولومیت و کوارتز. دوم کانیهای فرعی مرکب از پیریت، کلریت، اکتینولیت، تالک انیدریت، ژیپس گوئیتیت، ئیدروگوئیتیت. به دو گروه فوق گروه سومی اضافه می شود که مقدار آنها در قیاس با دیگر کانیها اندک است. نظیر: اسفن، روتیل، کالکوپیریت، تورمالین و پاترونایت و در نهایت می توان گفت سنگ آهن چادرملو به شکل های زیر مشاهده می شود:

1.                                                           سنگ آهن مگنتیتی

2.                                                           سنگ آهن مگنتیتی مارتیتی

3.                                                           سنگ آهن مگنتیتی آپاتیت دار

4.                                                           سنگ آهن مگنتیتی هماتیت دار

5.                                                           سنگ آهن هماتیت مگنتیت دار

6.                                                           سنگ آهن هماتیتی

7.                                                           سنگ آهن مگنتیت پیریت دار.

 

کانسار آهن چادرملو اکثرا از 5 نوع اول تشکیل شده است و در بین آنها سنگ آهن مگنتیت هماتیت دار بیشترین مقدار را شامل می شود.

 

 

/ 1 نظر / 41 بازدید
وليان

عذر مي خام .... اين <آعن هيدراته> که ميگين چيه ؟؟