لجن طلائی پالوآلتو

در دهه هاي 1970 معلوم شد كه خاكستر حاصل از كوره سوزاني لجن فاضلاب شهر پالوآلتو در كاليفرنيا حاوي تراكم بالايي از طلا (30ppm )، نقره (660 ppm) و مس (800 ppm) است. هر تن خاكستر تقريبا يك اونس (28 گرم) طلا و 20 اونس نقره در خود داشت. تراكم طلا 7500 بار بيشتر از تراكم طبيعي آن بود؛ بنابراين تراكم آن در لجن فاضلاب حتي خيلي بيشتر از تراكم آن در سنگ معدن طلاي عيار متوسط محسوب مي شد. تراكم نقره در خاكستر تقريبا با تراكم آن در سنگ معدن آيداهو برابري مي كرد. مس در اين خاكستر با ضريب 145 متراكم مي شد و همرديف تراكم آن در سنگهاي معدن مس با عيار معمول محسوب مي گرديد. خاكستر مدفن پالوآلتو را مي بايست ذخاير طلا و نقره دانست كه ارزش آن بر اساس قيمتهاي سال 1980 حدود 10 ميليون دلار تخمين زده مي شد. پس از كشف اين ذخاير بهره برداري از آن آغاز شد و سالانه و به مدت چندين سال 2 ميليون دلار از آن استخراج شد. تا سال 1991 استانداردهاي تيمار اوليه فاضلاب بهبود يافت و لذا تراكم طلا و نقره در خاكستر تا حدودي كاهش پيدا كرد. اكنون هر تن خاكستر حاوي حدودا 4/0 اونس طلا و 15 اونس نقره است. ارزش اين مقدار فلزات (كه يك شركت خصوصي طرف قرارداد شهر آن را استخراج مي كرد) در بازار سالانه 400000 دلار بر مبناي وجود 4 تن خاكستر در روز تخمين زده مي شد. محتمل ترين منبع اين فلزات در فاضلاب پالوآلتو را بايد صنايع بزرگ الكترونيك و عكاسي آن شهر دانست. وجود طلا در مقادير فراوان فقط در فاضلاب يك شهر ديگر مشاهده شد و تراكم نقره نيز در جاهاي ديگر بسيار كمتر از پالوآلتو ست. وجود اين معادن يگانه شهري در پالوآلتو فرصتي ست استثنايي براي مطالعه و ايجاد روشهايي در باز چرخش مواد با ارزشي كه در اضافات شهري متراكم مي شوند.

/ 0 نظر / 26 بازدید