نامگذاری کانيهای مرتبط با ايران

تعدادی از کانيها و مواد معدنی در ارتباط با ايران و به اسم دانشمندان ايرانی نامگذاری شده اند که از آن جمله موارد زير را می توان نام برد:

* کانی بيرونيت که در سال ۱۹۵۷ توسط بازالوف و گولوانوف کشف شده و به افتخار انديشمند بزرگ ايران ، ابو ريحان بيرونی نامگذاری شد.

* کانی آويسينيت در سال ۱۹۵۸ کشف شد و به افتخار ابن سينا نامگذاری شد.

* کانی ايرانيت در سال۱۹۶۳ توسط ب. باريان و ب. هرپن در يکی از معادن قديمی واقع در ۱۲ کيلومتری شمال انارک کشف شد و آن را به پاس مهمان نوازی ايرانيان نامگذاری کرده اند.

* کانی انارکيت در سال ۱۹۷۲ توسط د. اديب و ژ. اوتمان در بخش انارک واقع در ۲۰۰ کيلومتری شمال شرقی اصفهان کشف شده و به اسم اين محل نامگذاری گرديد.


برگرفته از نشريه دانشجويی مهندسی معدن دانشگاه کاشان

/ 3 نظر / 22 بازدید
الهه اکبری

وبلاگ خیلی قشنگی دارین . من که خوشم اومد .

حسین رحیمائی

سلام به دوستان خوبم . مطلب جالب بود ... اگر اشتباه نکنم و اطلاعات درستی به من داده باشند بايد بگويم که کانی کيانيت را يک فرد ايرانی که نام فاميل او کيانی بود کشف کرد ...

قربانی

اين بخش و يکی دو بخش بعد خيلی جالب و ديدنی هستند. خوب است ادامه دهيد.