آشنایی با نرم افزار BFDS

این نرم افزار توسط آقای مهندس علی اصغر یوسفی و به راهنمایی آقای دکتر اکبر فرزانگان و آقای دکتر مهدی ایران نژاد در سال 1380 طراحی و اجرا شده است.

 

کلمه BFDS از حروف اول عبارت «Breakage Function Determination Software» به معنی نرم افزار تعیین تابع شکست گرفته شده است. این نرم افزار به زبان برنامه نویسی دلفی نگارش 6 د رمحیط ویندوز اجرا می گردد. BFDS دارای صفحاتی ساده و در عین حال گویا برای کاربر می باشد و کار کردن با آن بسیار ساده است. این نرم افزرا برای تعیین تابع شکست کانسنگ از سه روش بقوبه، هربست و فیورستنا و روش اصلاح شده هربست و فیورستنا استفاده می کند. این نرم افزرا دارای قابلیت های زیادی از جمله توانایی ذخیره و بازبابی اطلاعات در تمام مراحل، امکان وارد کردن اندازه سرند ها به صورت دستی و اتوماتیک (سری تایلر)، نمایش اطلاعات بیشتر از داده های ورودی، محاسبه تابع شکست (تجمعی و غیر تجمعی) به هر سه روش، رسم نمودار های مربوطه، خطایابی قوی، اطلاعات کمکی و امکان چاپ کلیه ورودی و خروجی ها می باشد. فلوچارت برنامه در شکل 1 نمایش داده شده است.

داده های مورد نیاز نرم افزار عبارتند از:

1.       تعداد زمان های خردایش که به صورت پیش فرض 4 در نظر گرفته شده و حداکثر آن برابر 50 است. با ورود عددی بیشتر از 50، نرم افزار به طور اتو ماتیک عدد 50 را در نظر می گیرد.

2.       تعداد سرند ها. در این قسمت تعداد سرند هایی که برای آنالیز سرندی مورد استفاده واقع شده قرار می گیرد.

3.       زمان های خردایش به صورت تجمعی و برحسب ثانیه.

4.       ابعاد سرند ها برحسب میکرون. در این قسمت، پیش فرض برنامه بر روی سرند تایلر است. اما در صورت استفاده از نوع دیگری از سرند، میتوان از گزینه Custom size screen برای اندازه سرند استفاده کرده و به طور دستی اندازه ها را بر حسب میکرون به برنامه وارد کرد.

5.       نوع داده های توزیع ابعادی. این برنامه قابلیت دریافت این داده ها به سه صورت: درصد عبور کرده از سرند، درصد باقیمانده روی سرند و جرم باقیمانده روی هر سرند را داراست.

6.       وزن نمونه اولیه. این گزینه در صورتیکه نوع داده های ورودی در مرحله قبل به صورت جرم باقیمانده روی هر سرند باشد، فعال خواهد بود.

7.       مقادیر داده های آنالیز سرندی. داده های این قسمت نتایج حاصل از خردایش و سرند کردن مرحله به مرحله کانسنگ مورد آزمایش است. این سری داده ها در پنجره دوم نرم افزار به آن وارد می شود.

 

پس از ورود داده های ذکر شده به نرم افزار، با انتخاب یکی از سه روش محاسبه خردایش و ورود به صفحه بعد، نرم افزار مقادیر محاسبه شده تجمعی و غیر تجمعی تابع شکست را به روش انتخاب شده و همچنین نتایج حاصل از برازش مدل برادبنت و کلکات به داده های حاصل از آزمایش، همراه با پارامتر های مدل برادبنت و کلکات را نمایش می دهد. در این پنجره می توان با کلیک بر روی دکمه های مربوطه، نمودار تابع انتخاب، نمودار تابع شکست و همچنین نمودار های نرخ تولید ذرات نرمه برای تک تک سرند ها را مشاهده کرد. از تمامی نتایج حاصله می توان چاپ گرفت.

 

شما دوستان می توانید در صورت نیاز با ما تماس بگیرید تا این نرم افزار را در اختیارتان قرار دهیم.

 

منبع:           1. راهنمای استفاده از نرم افزار BFDS

                  2. یوسفی، ع ا، "توسعه نرم افزاری به منظور تعیین توابع شکست مواد معدنی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1380

 

 

 

شکل 1: فلوچارت برنامه

 

 

 

 

شکل 2: صفحه اول نرم افزار، ورود داده های مورد نیاز

 

 

 

 

شکل 3: صفحه دوم نرم افزار، ورود توزیع دانه بندی محصولات شکست در مراحل مختلف خردایش و انتخاب روش محاسبه تابع شکست.

 

 

 

 

شکل 4: صفحه سوم نرم افزار، مقادیر تابع شکست محاسبه شده

/ 2 نظر / 354 بازدید
هادی نقوی

به نظر من: اولین و مهمترین نکته را نگفتید! قیمت اش چنده؟! (البته شما دانشجویی حساب کنید به خصوص برای بچه های فراوری!)