واحد آزمایشگاه چادرملو

 

  • نمونه برای تست های فیزیکی و کانه آرایی

بر روی نمونه های مخصوص این قسمت، آزمایشات مختلفی انجام می شود که نتایج آن جهت کنترل کیفیت و فرآیند، اهمیت بسزایی دارد. انواعی از این آزمایشات، شامل موارد زیر می باشد:

تجزیه سرندی، به منظور کنترل دانه بندی ذرات در بخش های مختلف خطوط تولید.

HGMS، جهت تعیین حداکثر بازیابی هماتیت در جداکننده های مغناطیسی.

Davis Tube، جهت تعیین حداکثر بازیابی مگنتیت در جداکننده های مغناطیسی.

فلوتاسیون، به منظور کنترل مدار فلوتاسیون خطوط تولید.

آسیا، جهت تعیین سختی سنگ و کنترل عملکرد آسیاهای خطوط تولید.

اندازه گیری سطح ویژه، به منظور کنترل سطح ویژه ذرات در نقاط مختلف.

اندازه گیری درصد مگنتیت جهت تعیین عیار مگنتیت در نمونه ها.

عملیات میکروسکوپی، به منظور بررسی چگونگی درگیری ذرات با یکدیگر در خوراک ورودی به خطوط تولید.

اندازه گیری دانسیته ذرات، به منظور استفاده در اندازه گیری سطح ویژه و کنترل دانسیته نقاط مختلف خطوط تولید.

 

  • نمونه برای تجزیه شیمیایی

این نمونه ها، توسط دستگاه پلورایزر کاملا میکرونیزه می شوند. این واحد، شامل سه بخش اصلی زیر می باشد:

-          بخش شیمی تر:

نمونه ها در این بخش به روش های شیمیایی تر به کمک تیتراسیون، اکسیداسیون و احیاء، یدومتری و نیز رنگ سنجی و با استفاده از دستورالعمل های استاندارد، بر اساس عناصر آهن کل نمونه، اکسید آهن دو ظرفیتی، فسفر، سیلیسیم و گوگرد، تجزیه کمی می گردند.

-          بخش دستگاهی:

این بخش شامل 6 قسمت زیر می باشد:

XRF: به کمک این دستگاه، می توان آنالیز های کمی و کیفی بر روی نمونه های سنگ آهن انجام داد. جهت آنالیز کمی، دستگاه برای عناصر مورد نظر کالیبره می شود. برخی از عناصری که با این روش اندازه گیری می شوند، عبارتند از: سیلیسیم، کلسیم، آلومینیوم، وانادیوم و منیزیم.

XRD: این دستگاه براساس خاصیت پراش اشعه X عمل نموده و توسط آن می توان کانی های متشکله یک نمونه را به طور کیفی تعیین نمود.

جذب اتمی: مبنای عملکرد این دستگاه، بر پایه طول موج نور مرئی است. برای هر عنصر، لامپ کاتدی مخصوصی وجود دارد که طول موج مخصوص همان عنصر را ارسال می کند. با توجه به لامپ های موجود، توسط این دستگاه، عناصری از قبیل: آلومینیوم، سیلیسیم، تیتان، آرسنیک، مس و کلسیم اندازه گیری می گردد.

اسپکتروفوتومتر: این دستگاه، به کمک نور مرئی و فرابفش و در طول موج های مشخصی درصد عناصر مورد نظر شامل درصد فسفر و سیلیسیم، را تعیین می کند.

آی سی پی: در این دستگاه، توسط گاز آرگون و امواج الکترومغناطیس در محدوده فرکانس های رادیویی، دما به میزانی افزایش یافته تا مولکول ها و عناصر به ذرات بنیادین خود تجزیه شده، محیطی به نام پلاسما به وجود آید. دقت این دستگاه بسیار بالا بوده و توسط آن بسیاری از عناصر را می توان به طور کمی اندازه گیری نمود.

فوتومتر شعله ای: عملکرد این دستگاه بر اساس نشر شعله ای بوده و محدود به اندازه گیری عناصر سدیم، کلسیم، لیتیم و پتاسیم می باشد.

-          بخش آب:

در این بخش به طور مرتب از چاه ها و مخازن ذخیره آب و نیز آب های تولیدی واحد تصفیه خانه (صنعتی و آشامیدنی) نمونه برداری می شود و نمونه های آب به طور فیزیکی و شیمیایی، تجزیه کمی می شوند. علاوه بر این، از نقاط مختلف خطوط تولید از قبیل آبهای در گردش، آبهای سرریز و باطله، جهت کنترل کیفیت و کنترل فرآیند، نمونه برداری و تجزیه می شود. آنالیزهای فیزیکی آب عبارتند از: pH، Conductivity، TDS و آنالیزهای شیمیایی مشتمل بر اندازه گیری کاتیون ها (شامل: Ca++, Mg++, Na+, K+) و آنیون های موجود در آب (شامل: , Cl-SO-4 , CO--3, HCO3-- ) می باشد. که توسط روش های شیمیایی استاندارد و یا با روش های دستگاهی تجزیه کمی می شود.

 

برخی از تجهیزات موجود در آزمایشگاه:

·   سه عدد سنگ شکن فکی، دو عدد سنگ شکن استوانه ای و یک عدد پلورایزر در واحد نمونه گیری. نمونه ارسالی از کراشر و همگن سازی به این قسمت آورده شده و توسط سنگ شکن خرد شده، سپس به وسیله پلورایزر پودر می گردد. در اینصورت، محصول به دست آمده برای انجام هرگونه آزماش آماده است.

·    سیکلوسایزر: دستگاهی شامل 5 سیکلون که بر اساس نیروی گریز از مرکز و نیروی ثقل دانه ها و فشار آب ورودی، مواد را دانه بندی می کند. سپس با دادن وزن هر قسمت و فشار اعمال شده و دما و دانسیته ذرات به نرم افزار مربوطه، منحنی دانه بندی مواد را رسم می نماید.

·         فیلترپرس: دستگاهی برای خشک کردن سریع نمونه هایی که از کارخانه به صورت تر گرفته می شوند.

·         خشک کن: نمونه ارسالی از کارخانه کانه آرایی توسط فیلترپرس خشک شده، مقدار رطوبت باقی مانده در آن توسط خشک کن یا کوره گرفته شده و آنرا برای آزمایش آماده می نمایند. این دستگاه در ابعاد مختلف موجود می باشد.

·         آنالیز غربال: برای نمونه هایی که دارای اندازه دانه بندی زیر 45 میکرون می باشند، نمی توان از دستگاه آنالیز خشک جهت دانه بندی آنها استفاده نمود. بدین منظور از دستگاه آنالیز غربال استفاده می شود.

·         دستگاه تست فلوتاسیون: جهت انجام انواع تست های شبیه سازی در کارخانه کانه آرایی از آن استفاده می شود. به این منظور، نمونه های خوراک فلوتاسیون کارخانه را به این بخش اورده و سپس 700 گرم از نمونه خشک آنرا با کلکتور برول و آسام و آب ترکیب و در چند مرحله از آن کف گیری می کنند. نتایج به دست آمده برای قسمت فلوتاسیون کارخانه استفاده می شود.

·   جداکننده مغناطیسی: به منظور بررسی درصد مگنتیت نمونه های سنگ آهن ارسالی از کارخانه که معمولا به صورت خشک می باشند. این دستگاه به صورت تر کار می کند.

·   کوره: آنالیز X-Ray نمونه ها نیاز به تهیه قرص هایی دارد که یکی از روش های تهیه آنها، روش ذوب نمونه های زیر 20 میکرون در کوره و تهیه قرص می باشد.

·   دستگاه پرس سرد: برای تهیه قرص جهت آنالیز X-Ray از این دستگاه استفاده می شود و نحوه کار آن بدین صورت است که نمونه پودر شده با اندازه دانه های زیر 20 میکرون را با اسید اوریک ترکیب و آنرا در یک قالب کوچک ریخته و با تحت فشار قرار دادن، قرص مورد نظر تهیه می شود.

·   دستگاه Satmagan: برای اندازه گیری درصد مگنتیت موجود در نمونه از آن استفاده می شود.

·   دستگاه اندازه گیری سطح مخصوص: جهت اندازه گیری سطح مخصوص ذرات، استفاده می شود.

·   پیکنومتر: برای اندازه گیری دانسیته ذرات خشک جهت استفاده در آزمایش تعیین سطح مخصوص از آن استفاده می شود.

·   نمونه تقسیم کن: نوعی تقسیم کننده که برای تقسیم نمونه های خشک از آن استفاده می شود.

·   ترازوی دیجیتال: برای اندازه گیری وزن نمونه ها از آن استفاده می شود که دارای دقتی تا 4 رقم اعشار می باشد.

        

       

P1000884.jpg (181928 bytes)

 

P1000885.jpg (180826 bytes)

 

P1000890.jpg (158243 bytes)

 

P1000901.jpg (155155 bytes)

 

P1000893.jpg (213439 bytes)

 

P1000900.jpg (174813 bytes)

 

P1000899.jpg (148378 bytes)

 

P1000894.jpg (166143 bytes)

 

P1000896.jpg (172873 bytes)

 

P1000897.jpg (176178 bytes)

 

P1000883.jpg (172699 bytes)

 

P1000882.jpg (209517 bytes)

 

P1000905.jpg (142714 bytes)

 

P1000878.jpg (200342 bytes)

 

P1000904.jpg (160964 bytes)

 

P1000898.jpg (177029 bytes)

 

P1000908.jpg (120560 bytes)

 

P1000911.jpg (93441 bytes)

 

P1000915.jpg (123882 bytes)

 

P1000927.jpg (123815 bytes)

 

P1000940.jpg (153649 bytes)

 

P1000916.jpg (119771 bytes)

 

P1000924.jpg (127927 bytes)

 

P1000928.jpg (113590 bytes)

 

P1000932.jpg (135254 bytes)

 

P1000934.jpg (131154 bytes)

 

P1000935.jpg (136647 bytes)

 

P1000937.jpg (116859 bytes)
/ 1 نظر / 75 بازدید
معدن امیرکبیر

دوستان و همکاران عزیز سلام وبلاگ دانشجویان معدن دانشکاه امیر کبیر هم چند وقتی است که شروع به کار نمو ده است. با کمال افتخار نام شما هم رشته ای های عزیز را در لیست يیوند هامان قرار دادیم امیدواریم شما نیز با قرار دادن نام ما در لیست يیوند های خود ما را در رونق بخشیدن به وبمان یاری کنید. مدیریتmineaut